Komitet Monitorujący PROW

Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Uchwały Zespołu-Komitetu do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Protokoły z posiedzenia Zespołu-Komitetu do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Skład Zespołu-Komitetu
do Spraw Monitorowania
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Prezentacje z posiedzenia
w dniu 3 grudnia 2004 roku:
Stan realizacji PROW 2004-2006

Propozycja Komisji Europejskiej
na lata 2007-2013

Prezentacje z posiedzenia
w dniu 10 czerwca 2005 roku:
Stan realizacji PROW 2004-2006

Stan realizacji Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2004-2006 (PROW) i perspektywa
na lata 2007-2013

Prezentacje z posiedzenia
w dniu 12 marca 2009 r.:
Wstępna analiza realizacji PROW 2004-2006

Ewaluacja ex-post PROW 2004-2006

Ocena bieżąca PROW 2007-2013