Ordery, odznaczenia, odznaka resortowa

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawy związane z nadawaniem orderów i odznaczeń oraz odznaki resortowej „Zasłużony dla Rolnictwa” prowadzi Biuro Ministra, Wydział Komunikacji i Odznaczeń.

Miejscem składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń oraz odznaki resortowej jest Kancelaria Główna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu:
(22) 623 12 04, (22) 623 14 99.