Dostępność

Stale udoskonalamy nasz serwis www.minrol.gov.pl. Naszym celem jest osiągnięcie takiego stanu, w którym żadna grupa użytkowników, niezależnie od poziomu sprawności fizycznej, zdolności intelektualnych oraz wykorzystywanych technologii, nie była wykluczona.

W ubiegłym  roku nasza strona została uznana za najbardziej przyjazną stronę administracji rządowej dla osób niepełnosprawnych. 

Serwis www.minrol.gov.pl spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 r., poz. 526).

Strona Ministerstwa jest zgodna z międzynarodowymi standardem Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0)  na poziomie AA.

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu.

Skróty klawiaturowe
Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Ponadto cały czas trwają prace związane z dostosowaniem treści strony do zasad prostego języka.

Przydatne linki:

Raport Dostępności 2017

Artykuł prasowy "Przyjaźni osobom niepełnosprawnym"

Raport Dostępności 2016

Artykuł prasowy "Strona internetowa ministerstwa na 5"

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 r., poz. 526)

Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0)