Ministerstwo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa
 
Informacja tel.: +48 222 500 118

Fax: +48 22 623 27 50, 623 27 51

Przyjmowanie interesantów:

Członkowie Kierownictwa Ministerstwa przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godz. 8.15-16.15, a gdy ten jest dniem wolnym od pracy w dniu następnym w godz. 8.15-16.15.

Przyjmowanie interesantów w Departamentach/Biurach w sprawach skarg i wniosków odbywa się w poniedziałki (a gdy dzień pracy jest wolny w dniu następnym) w godzinach 8.15-18.00 oraz w pozostałe dni (wtorek - piątek) w godzinach 8.15-16.15.

Informacja dotycząca załatwienia skarg, wniosków i listów oraz przyjmowania interesantów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Korespondencja:

Skargi, wnioski oraz listy należy przesyłać na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa.Ministerstwo prosi o podawanie imienia, nazwiska (nazwy) oraz adresu nadawcy (w przypadku korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną również adresu e-mail).

Zgodnie z § 8. ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Korespondencję drogą elektroniczną można przesyłać za pośrednictwem:

  • na adres e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl (w przypadku przesyłania korespondencji bezpośrednio na adres e-mail, nie ma możliwości otrzymania urzędowego poświadczenia obioru),

Pomoc tłumacza języka migowego:

Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem urzędu mogą wysyłać swoje zgłoszenie na adres poczty elektronicznej:

ewa.szymczyk@minrol.gov.plagata.zak@minrol.gov.pl lub też na numer faksu 22 623 25 06.

Zgłoszenie powinno zawierać informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy której spotkanie będzie dotyczyło.

Powyższe zgłoszenie należy przesłać minimum 3 dni robocze przed planowaną datą wizyty w urzędzie.

System informacji telefonicznej - "Informacja dla Obywatela"

Dzwoniąc pod numery telefonu Informacji dla Obywatela dowiesz się, gdzie załatwić swoją sprawę.

System działa na poziomie KPRM:

  • infolinia centralna: 222 500 115

a także na poziomie resortowym:

  • infolinia MRiRW: 222 500 118

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.obywatel.gov.pl.