Informacje o Programie Poznaj Dobrą Żywność

logo Programu Poznaj Dobrą Żywność

Głównym celem Programu PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność jest informowanie o wysokiej jakości produktów żywnościowych. Udział w Programie jest dobrowolny. W programie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy Państw Członkowskich Unii Europejskiej.
 
Znak PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność będzie przyznawany tylko wyrobom, które spełniają kryteria, opracowane przez Kolegium Naukowe ds. jakości produktów żywnościowych.
 
Oznaczenie znakiem jakości PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność jest informacją, która ma pomagać konsumentowi w wyborze odpowiedniego dla niego produktu. Jednocześnie realizowany jest cel wspólnotowej polityki w zakresie żywności, polegający na poszerzaniu obszaru wysokiej jakości i różnorodności żywności na Wspólnym Rynku.
 
Oznaczenie to ma również na celu podnoszenie zaufania konsumenta do produktu żywnościowego poprzez informację o jego wysokiej i stabilnej jakości.
 
Zgłoszenie producenta do programu jest nieodpłatne.
 
Prawo zgłoszenia wniosków o nadanie znaku PDŻ -Poznaj Dobrą Żywność mają wyłącznie producenci.
 
Programem objęte są następujące grupy produktów:

1)      mięso i przetwory mięsne;

2)      mleko i przetwory mleczne;

3)      ryby, owoce morza i ich przetwory;

4)      jaja i przetwory jajczarskie;

5)      miody;

6)      tłuszcze spożywcze;

7)      przetwory zbożowe  strączkowe i okopowe;

8)      owoce, warzywa, grzyby i ich przetwory;

9)      wyroby cukiernicze i ciastkarskie oraz pieczywo;

10)   zioła, herbaty ziołowe i owocowe oraz przyprawy;

11)   środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

12)   wyroby mieszane i przetworzone na bazie wyżej wymienionych;

13)   wody i napoje bezalkoholowe;

14)   napoje alkoholowe;

15)   inne. 

W celu zapewnienia utrzymania stałego, bardzo wysokiego poziomu jakości oznaczonych produktów oraz wiarygodności pochodzenia surowców, Program zakłada maksymalne okresy obowiązywania znaku:

  • Znak nadawany produktowi na okres 3 lat.

Szczegółowe informacje oraz pełną dokumentację zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są pod adresem:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Program PDŻ - POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30.
Tel. (22) 623 16 30, 623 18 10, Fax: (22) 623 16 08,
e-mail:pdz@minrol.gov.pl