WPR po 2020 roku

Wspólna polityka rolna (WPR) jest jedyną, w pełni wspólnotową polityką UE, ważną nie tylko dla rolników i producentów żywności, ale także dla mieszkańców obszarów wiejskich i konsumentów.

Wsparcie udzielane w ramach WPR to nie tylko płatności bezpośrednie dla rolników oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich z których korzystają mieszkańcy wsi, ale także korzyści dla konsumentów, którzy dzięki WPR mają zagwarantowany dostęp do żywności wysokiej jakości po przystępnych cenach.

Obecne rozwiązania w ramach wspólnej polityki rolnej obowiązują na lata 2014-2020. Na forum UE rozpoczęły się już prace nad nowym kształtem WPR, jaki miałby obowiązywać po 2020 roku.

Resort rolnictwa bierze aktywny udział w tych pracach. Podstawą aktywności MRiRW na arenie międzynarodowej jest kierunkowe stanowisko rządu RP. Dokument „Wspólna polityka rolna po 2020 roku – polskie priorytety” został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 maja 2017 r.

Szczegółowe propozycje rozwiązań dla WPR na lata 2021-2028 będą przedstawione przez Komisję Europejską na przełomie 2017 i 2018 roku, najpierw w komunikacie, a następnie w projektach prawnych.

Na ich podstawie o nowym kształcie WPR zadecydują rządy państw członkowskich (Rada UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa) oraz Parlament Europejski.