Niekorzystne zjawiska atmosferyczne - pomoc

 Odnośnik otwierany w nowym oknie 29.05.2018 - Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę (.pdf 392,74 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wzór protokołu szacowania szkód bez danych do stosowania w 2018 r. - niekorzystne zjawiska atmosferyczne (.xlsx 141,21 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wzór protokołu szacowania szkód z danymi do stosowania w 2018 r. - niekorzystne zjawiska atmosferyczne. (.xlsx 153,9 kB)

Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała nr 129/2017 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstw rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego (.pdf 546,35 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek pomocy dla gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej, w których w bieżącym roku powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych oraz terminu składania wniosków o tę pomoc (.pdf 384 kB)