Informacje branżowe - aktualności

wtorek, 31 października 2017 r.

Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł 11 października br. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.

pokaż archiwalne