Szkoły rolnicze prowadzone i nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

szkoły rolnicze

Na podstawie przepisów art. 5 ust 3d ustawy, z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi 52 zespoły szkół rolniczych, na terenie całego kraju.

Sieć szkół resortu rolnictwa

Szkoły te mogą kształcić w zawodach określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 622, z późn. zm.):

 1. cukiernik
 2. jeździec
 3. kucharz
 4. mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 5. ogrodnik
 6. operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
 7. piekarz
 8. przetwórca ryb
 9. pszczelarz
 10. rolnik
 11. rybak śródlądowy
 12. wędliniarz
  ---------------------------------------------------------------
 13. technik agrobiznesu
 14. technik architektury krajobrazu
 15. technik hodowca koni
 16. technik inżynierii środowiska i melioracji
 17. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  (również: technik mechanizacji rolnictwa - do roku szkolnego 2018/2019)
 18. technik ogrodnik
 19. technik przetwórstwa mleczarskiego
 20. technik pszczelarz
 21. technik rolnik
 22. technik rybactwa śródlądowego
 23. technik technologii żywności
 24. technik turystyki wiejskiej
 25. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 26. technik weterynarii
 27. technik żywienia i usług gastronomicznych

Siennica-zdjecie-reklamowe.jpg